Inženýring

Zajistíme vám...

PŘED STAVBOU
 
Územní rozhodnutí
Územní souhlas o umístění stavby
Ohlášení stavby
Stavební povolení
Jednání s dotčenými úřady

BĚHEM STAVBY
 
Stavební dozor / Odborný stavbyvedoucí
Technický dozor investora
Autorský dozor

PO STAVBĚ
 
Kolaudace stavby


All rights reserved, A-styl atelier © 2018

Nahoru ↑