Studie

Na první pohled nejjednodušší forma Projektové dokumentace.

 
Náš atelier ji využívá pro prvotní komunikaci s klientem.
 
Zákazník většinou příjde již se svým nápadem (skicou), jak si stavbu představuje, jindy má jen hrubou vizi v hlavě. Na základě první schůzky, kde se zeptáme na vše potřebné a zjistíme co nejvíce o tom, jak si investor konečné dílo představuje nebo jaké má požadavky, vytvoříme první půdorysnou dispozici objektu a zjednodušené exteriérové pohledy. Ty se ladí až do úplné spokojenosti zákazníka...
Až po jejich odsouhlasení jsou zahájeny práce na vlastním projektu.
Součástí studie pak může být i výškové a prostorové umístění do terénu, resp. na daný pozemek.
 
Studii vždy zpracováváme tak, aby svou formou vyhovovala pro prvotní komunikaci se stavebním úřadem o tzv. souhlasu s umístěním stavby. Toto jednání je vždy dobré absolvovat, aby jste předešli zbytečným překvapením, kdy Vám stavební úřad nebo nějaký ze sousedů nedá souhlas ke stavbě ve fázi, kdy již máte kompletní Projektovou dokumentaci. Pak by jste byli opět na začátku a veškerá práce by byla vniveč.
 
Studie je základní a stěžejní částí projektu, který svojí přesností a předvídavostí zamezí případným dispozičním a proporčním změnám v dalším stupni Projektové dokumentace.
A-styl atelier díky své dlouholeté praxi v oboru předkládá velmi kvalitní studii, které počítá i se základním konstrukčním řešením. Proto samotná studie obsahuje nejen půdorysy všech podlaží, ale i perspektivní čárové pohledy a návrh umístění objektu na pozemek investora.

Fotka 18

Fotka 17

Fotka 16

Fotka 15

Fotka 14

Fotka 13

Fotka 12

Fotka 11


All rights reserved, A-styl atelier © 2018

Nahoru ↑