Revize pozemku - do týdne

Detail produktu

Zpracování auditu pozemku pro zjištění vhodnosti využití pro budoucí zástavbu rodinným domem či jinou stavbou.
 ks
6 050 Kč
5 000 Kčbez DPH
k odeslání ihned

Obsahem auditu je:

  • Plnohodnotný výpis z katastru nemovitostí
  • Zjištění a určení věcných břemen uvalených na pozemek
  • Územní plán a územní studie platné pro danou lokalitu
  • Inženýrské sítě a jejich ochranná pásma na pozemku a v jeho nejbližším okolí
  • Ověření ochranného pásma lesa a jeho dopady na pozemek
  • Ověření spádovosti pozemku do povodňové lokality a stanovení dopadů těchto zjištění
  • Ověření spádovosti pozemku do poddolovaného území a stanovení dopadů těchto zjištění
  • Ověření existence přístupových cest a sjezdů
  • Zhodnocení existence přístupu k požární vodě a stanovení dopadů těchto zjištění"

Mohlo by se vám ještě líbit


...

Měření radonu - do 4 týdnů

3 993 Kč
k odeslání ihned
Stanovení radonového indexu pozemku. Po celé ČR, výsledný protokol poštou do 4 týdnů.

...

Výpočet vynětí ze ZPF - do týdne

4 840 Kč
k odeslání ihned
Zpracování protokolu pro výpočet vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Dokument vyžadovaný odborem životního prostředí pro vydání souhlasu se stavbou.

...

Minikurz: Uspořádané finance

179 Kč
k odeslání ihned
Výpočtové tabulky k uspořádání financí.