individuální projekty - rodinné domy

  • nízkoenergetické
  • pasivní

Projektová dokumentace

Zpracováváme různé stupně projektové dokumentace:

  • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.
  • Dokumentace pro ohlášení stavby.
  • Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
  • Dokumentace pro provádění stavby.
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Zjednodušená dokumentace (pasport stavby)
  • Dokumentace bouracích prací


O tom, jaký druh projektové dokumentace bude ve vašem případě rozhoduje druh stavebního záměru a jeho rozsah. Veškeré námi dodávané projektové dokumentace jsou zpracovány dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb s úpravou dle pozdějších prováděcích předpisů.


Nejžádanějšími druhy projektové dokumentace je:

Sloučená projektová dokumentace vydání rozhodnutí o umístění stavby a dokumentace pro ohlášení stavby – tato projektová dokumentace se vypracovává pro stavby do 200 m2 zastavěné plochy. Nutností pro vypracování této projektové dokumentace je zajištění písemného souhlasu se stavbou od majitelů všech přilehlých pozemků a staveb. V případě, že nelze obdržet všechny písemné souhlasy, je nutno (i při splnění velikosti zastavěné plochy) vypracovat dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení – tato dokumentace je vypracována v případě všech staveb se zastavěnou plochou nad 200 m2 a u staveb se zastavěnou plochou do 200 m2 kde není možné obdržet písemné souhlasy od majitelů všech přilehlých pozemků a staveb. Při stavebním řízení pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení jedná s majiteli přilehlých pozemků a staveb sám stavební úřad jménem přiděleného referenta.


Tyto dokumentace se zpracovávají jak v rámci řešení
novostavby, tak při stavebních úpravách jako přístavby, nástavby, půdní vestavby, zateplování obálky objektu a podobně.

Obsah obou uvedených dokumentací je více či méně stejný, a proto i doba zpracování je u obou dokumentací stejná.

Rozdíl nastává až v době trvání stavebního řízení.

TOP