inženýrská činnost, stavební povolení

Svým klientům nabízíme kompletní zajištění inženýrské činnosti, tedy souhlasu se stavbou apod.

Na základě podpisu plné moci zajistíme veškerá potřebná vyjádření a stanoviska, připravíme žádosti na stavební úřad, veškeré podklady zkompletujeme a podáme na stavební úřad, se kterým budeme rovněž aktivně komunikovat tak, abychom zajistili plynulý chod řízení a vydání stavebního povolení v co nejkratší lhůtě.

TOP