kolaudace a rekolaudace staveb

V rámci našich služeb rovněž nabízíme zajištění procesu kolaudace stavby, resp. zajištění souhlasu s užíváním. Jedná se o proces doložení všech potřebných dokumentů stavebnímu úřadu, který, na základě předložených dokladů a místní prohlídky stavby, povolí užívání.

Potřebnými doklady se rozumí:

 • konečný předávací protokol s prohlášením o shodě provedeného díla se schválenou projektovou dokumentací (je-li objekt stavěn dodavatelsky),
 • prohlášení o shodě stavby s projektovou dokumentací (je-li objekt stavěn svépomocí),
 • prohlášení o požární odolnosti konstrukcí (dle požární zprávy),
 • prohlášení o shodě subdodavatelských činností,
 • revize elektrických rozvodů a zařízení,
 • revize bleskosvodu,
 • revize plynových zařízení a plynotěsnost potrubí,
 • nepropustnost kanalizace,
 • vodotěsnost a proplach vodovodu,
 • revize komínového tělesa a přístrojů na něj připojených,
 • prohlášení o shodě a certifikáty užitých materiálů a stavebních prvků,
 • geometrické zaměření skutečného provedení stavby,
 • přidělení čísla popisného stavby správním orgánem,
 • protokoly o převzetí připojovacích bodů jednotlivých médií,
 • atd.

V případě sjednání těchto prací u nás Vám zajistíme veškeré potřebné dokumenty, zajistíme kompletní komunikaci se stavebním úřadem a v den kolaudace budeme na místě stavby připraveni stavebnímu úřadu vysvětlit veškeré technické otázky ohledně stavby.

Dohlédneme, aby v den kolaudace proběhlo hladce a bez zbytečných nervů investora.

TOP