studie

novostavby rodinných domů

stavební úpravy rodinných domů

administrativní a obchodní prostory

interiéry

Studie je pro nás a klienta nejdůležitějším krokem

Krok, kdy musíme najít balanc mezi požadavky investora, jeho finančními možnostmi, parametry stavební parcely, podmínkami stanovenými územním plánem či regulativem a dalšími možnými omezeními.

K vypracování projektové dokumentace přistupujeme vždy až ve chvíli, kdy je klient s navrženou podobou studie zcela spokojen a odsouhlasí ji. Odsouhlasená studie je pro nás závazným podkladem toho, jak bude následná projektové dokumentace vypracována.

Studie od nás obsahuje:

  • Půdorysy všech podlaží se základním okótováním
  • Situace s umístěním stavby na pozemku
  • 3D vizualizace stavby ze všech stran + 3D nadhled na parcelu

V rámci studie zpracováváme i výškopisné zaměření stavby tak, aby vizualizace stavby reflektovaly i reálný terénní profil dané stavební parcely, tj. pokud je pozemek svažitý, řešíme i způsob zapuštění stavby do terénu atd.

Prohlédněte si výběr z našich prací zde

TOP