Stavby

Realizace staveb na klíč i částečným provedením, geodetická činnost, meření radonu, revize a posudky staveb.

Co navrhujeme i stavíme. Pokud nám dáte důvěru nejen pro přípravu projektu, ale i pro samotnou realizaci stavby, můžete se spolehnout na dodržování termínů, garantovanou kvalitu použitých materiálů a konstrukcí a dlouholeté zkušenosti celého týmu.

Samozřejmostí je průběžné vzdělávání se a proškolování v nových materiálech a technologiích a pojištění odpovědnosti v plném rozsahu dodávaných prací.

Realizace staveb

Na klíč i částečně. Rozsah dodávaných stavebních prací vždy upravujeme představám a možnostem investora.

Od výkopových prací, přes zdění, tesařské a sádrokartonářské práce, odborné profese i truhlařinu. Máme vlastní týmy lidí i prověřené subdodavatele tak, abychom Vám stavbu dodali opravdu 'na klíč'.

Posudky a průzkumy

  • Měření radonu na pozemku či uvnitř stavby
  • Geologické a hydrogeologické posudky
  • Hlukové studie a měření hluku

Stavební a autorské dozory, vedení staveb

Dohlížíme na ekonomický a technologický postup výstavby ve všech fázích stavebních prací.

Pohlídáme Vám dodržování časového harmonogramu, vedení stavebního deníku, kvalitu prováděné stavby včetně odstranění vad a nedodělků, soulad fakturace s průběhem stavby, dohled nad prováděním zkoušek a měření. Komplexně, systematicky.

Kontaktujte nás