Ochrana osobních údajů

Zpracovatel jakožto správce osobních údajů v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) poskytuje objednateli jakožto subjektu údajů následující informace:
a) Osobními údaji se dále v tomto odstavci rozumí osobní údaje objednatele uvedené v hlavičce v dohodě či smlouvě o dílo uzavřené mezi zpracovatelem a objednatelem popř. v poptávkovém online formuláři na internetových stránkách zpracovatele.
b) Správce údajů a jeho kontaktní údaje: Michaela Ondřejka Menoušková – A-styl atelier, IČO 05048079, se sídlem Rodov 92, 503 03 Smiřice, kanceláří Bieblova 1110/1b, 500 03 Hradec Králové; Stanislav Menoušek – A-styl atelier, IČO 627 25 980, se sídlem Čistěves 47, 503 15 Nechanice, kanceláří Bieblova 1110/1b, 500 03 Hradec Králové; Jiří Ondřejka – A-styl atelier, IČO 070 75 391, se sídlem Rodov 92, 503 03 Smiřice, kanceláří Bieblova 1110/1b, 500 03 Hradec Králové.
c) Účel zpracování: Plnění dohody či smlouvy o dílo, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm b) GDPR;
d) Příjemci osobních údajů:
Michaela Ondřejka Menoušková – A-styl atelier, IČO 05048079, se sídlem Rodov 92, 503 03 Smiřice, kanceláří Bieblova 1110/1b, 500 03 Hradec Králové
Stanislav Menoušek – A-styl atelier, IČO 627 25 980, se sídlem Čistěves 47, 503 15 Nechanice, kanceláří Bieblova 1110/1b, 500 03 Hradec Králové
Jiří Ondřejka – A-styl atelier, IČO 070 75 391, se sídlem Rodov 92, 503 03 Smiřice, kanceláří Bieblova 1110/1b, 500 03 Hradec Králové
Ivona Burdová – účetnictví; IČO 42208068; se sídlem Náhon 137/37, 500 09 Hradec Králové;
Úřady, orgány státní správy či další fyzické či právnické osoby činné ve stavebním řízení v rozsahu dle uzavřené dohody či smlouvy o dílo.
e) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Po celou dobu účinnosti dohody či smlouvy o dílo, jakož i po jejím ukončení, a to po dobu vyplývající z povinnosti vést a uchovávat účetnictví;
f) Práva subjektu údajů:
Právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektů údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů;
Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

TOP