Atelier

Konzultace, studie, projekty, stavební povolení, kolaudace a rekolaudace staveb.

Když se rozhodnete stavět, je to jedno z těch skutečně životních rozhodnutí. A na to je dobré nejen nebýt sám, ale mít po boku skutečně spolehlivého partnera. Tím jsme našim klientům už od samotného startu vysněné cesty, na jejímž začátku je čistý papír a na konci spokojený domov. Individuální poradenství u nás obvykle začíná tvorbou studie, pokračuje kompletním projektem a položkovým rozpočtem a končí zajištěním stavebního povolení.

Typové rodinné domy

Nejrychlejší a nejjednodušší cestou k vlastnímu bydlení je využití projektu typového rodinného domu. Náš katalog typových domů včetně informací k užitým materiálům a konstrukcím si můžete stáhnout zdarma v našem eshopu.

Studie

Na míru. Tak si většina z nás představuje svůj domov. Pokud tak nechcete vycházet z typového projektu, vytvoříme vám studii na míru Vašim požadavků a představám.

Navrhujeme jak novostavby a rekonstrukce rodinných domů, tak stavby bytové, administrativní i obchodní.

Individuální projekty

Zpracováváme individuální projekty staveb všech stupňů, od pasportu, přes dokumentace pro vydání společného povolení, po dokumentaci pro provádění stavby.

Vždy však kompletně a s ohledem na materiálové a technologické preference klienta.

Inženýring a stavební povolení

Svým klientům nabízíme kompletní zajištění inženýrské činnosti až do fáze vydání stavebního povolení. Vy podepíšete plnou moc, my vše vyřídíme. Na klíč. Jednoduše.

Revize stavebních pozemků

Zpracování odborného zhodnocení pozemku či stavby. Pro ty, co nechtějí kupovat 'zajíce v pytli'.

Katastr nemovitosti, věcná břemena, územní plán, existence sítí, povodňová mapa, mapa poddolovaného území a další. Zpracujeme Vám komplexní zhodnocení nemovitosti, abyste měli jistotu, že kupujete to, co očekáváte. Dano účinnost můžete zakoupit online v našem eshopu.

Vynětí ze zemědělského půdního fondu

Požaduje po Vás úřad pro vydání souhlasu se stavbou výpočet pro vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu? Zpracujeme Vám jej do pěti pracovních dní.

Výpočet si můžete zakoupit v našem eshopu.

Kolaudace a rekolaudace staveb

Nabízíme zajištění procesu kolaudace či rekolaudace stavby, tedy zajištění souhlasu s jejím užíváním v požadovaném rozsahu. Zajistíme Vám potřebné revize a protokoly, zkoušky a měření, geometrický plán, přidělení čísla popisného a další náležitosti pro souhlas s užíváním stavby potřebné.

Dodatečná legalizace staveb

Postavili jste stavbu bez souhlasu? Koupili jste pozemek se stavbou, která není zanesena v katastru nemovitostí?

Potřebujete stavbu 'legalizovat'?

Zajistíme Vám kompletní projekční i inženýrskou činnost.

Nebo si můžete náš návod 'jak na to' koupit v našem eshopu.

Konzultace a odborné poradenství

  • kompletní poradenství po dobu projekční i realizační fáze stavby
  • konzultace ke snížení energetické náročnosti budovy vč. řešení čerpání financí z aktuálních dotačních programů
  • poradenství v oblasti výběru vhodných konstrukčních a materiálových řešení stavby

Kontaktujte nás